RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

Odstranění prostaty pro nádor – roboticky asistovaná radikální prostatektomie (RARP)

Roboticky asistovaná radikální prostatektomie patří k pokročilé metodě léčby rakoviny prostaty. Tento minimálně invazivní, roboticky asistovaný chirurgický výkon odstraňuje rakovinou postiženou prostatu, přičemž šetří okolní nervy a cévy důležité pro správnou funkci močového měchýře a sexuální funkce. Operace pomocí da Vinci systému nabízí pacientům mnoho potenciálních výhod oproti tradičním otevřeným chirurgickým zákrokům v těchto oblastech:

Lepší vizuální operační kontrola

Studie ukazují, že oproti otevřenému chirurgickému výkonu mají zkušení lékaři s robotickým systémem u pokročilejších nádorů prostaty vyšší procento úspěšného odstranění celého nádoru (bez tzv. pozitivního okraje).

Rychlejší návrat erektilní funkce

Studie ukazují, že pacienti, kteří netrpí před operací poruchou erekce, vykazují rychlejší návrat erektilní funkce než pacienti, kteří podstoupili radikální prostatektomii otevřenou cestou.

Lepší šance k plné kontinenci

Studie ukazují, že se většině pacientů během šesti měsíců při pravidelném cvičení pánevního dna vrátí plná kontinence ve srovnání s pacienty po otevřené radikální prostakektomii.

Jak probíhá hospitalizace?

Zpravidla den před operací je nástup do nemocnice a přijetí na lůžko urologické kliniky. Před operací pacient obdrží glycerínový čípek k vyprázdnění. Od půlnoci je pacient lačný – nejí, nepije, nekouří. V den operace si pacient uzamkne osobní věci do skříňky. V rámci přípravy k anestezii je pacientovi zpravidla na oddělení podán Diazepam (“premedikace”). Na operační sál je odvezen sestrou a předán do péče anesteziologa, kdy po krátkém kontrolním pohovoru následuje vlastní anestezie (uspávání). Po výkonu je pacient předán na dospávací halu na cca 2 hodiny k úplnému probuzení a kontrole po celkové anestezii. Dále je pacient převezen zpět na lůžko urologické kliniky.Během operace je zaveden do močové trubice močový katetr, který se odstraňuje nejčastěji 5. pooperační den. Na 1-3 dny je zaveden do dutiny břišní drén. Po operaci je na břiše zpravidla 5 drobných jizviček. 6. pooperační den je pacient propuštěn do domácí péče, již bez “hadiček”.