PARCIÁLNÍ NEFREKTOMIE

Odstranění nádoru z ledviny (roboticky asistovaná parciální nefrektomie)

Při postižení ledviny nádorovým onemocněním je možný otevřený nebo minimálně invazivní přístup. Při větších nádorech je nutné odstranit celou ledvinu, u menších je snaha provést záchovný výkon, tedy odstranit pouze nádorem postiženou část ledviny. Lékař o typu operace rozhodne především na základě velikosti a lokalizaci nádoru. Robotická operace díky dobrému zobrazení tkání a přesnosti pohybů umožňuje odstranění pouze nádoru s malým lemem zdravé ledviny, přičemž umožňuje maximálně šetřit okolní zdravou tkáň ledviny.

Jak probíhá hospitalizace?

Zpravidla den před operací je nástup do nemocnice a přijetí na lůžko urologické kliniky. Před operací pacient obdrží glycerínový čípek k vyprázdnění. Od půlnoci je pacient lačný – nejí, nepije, nekouří. V den operace si pacient uzamkne osobní věci do skříňky. V rámci přípravy k anestezii je pacientovi zpravidla na oddělení podán Diazepam (“premedikace”). Na operační sál je odvezen sestrou a předán do péče anesteziologa, kdy po krátkém kontrolním pohovoru následuje vlastní anestezie (uspávání). Po výkonu je buď pacient předán na dospávací halu na cca 2 hodiny k úplnému probuzení a kontrole po celkové anestezii, nebo je jeden den sledován na jednotce intenzivní péče. Dále je pacient převezen zpět na lůžko urologické kliniky. Během operace je zaveden do močové trubice močový katetr, který se odstraňuje 1. až 2. pooperační den. Na 1-3 dny je zaveden do dutiny břišní drén. Po operaci jsou na břiše zpravidla 4 drobné jizvičky. 4. až 5. pooperační den je pacient propuštěn do domácí péče, již bez “hadiček”. Je nutné si uvědomit, že se odstranila část ledviny, tedy bohatě prokrveného orgánu. K zamezení poranění po operaci je třeba striktně dodržovat klidový režim minimálně jeden měsíc po operaci- nezvedat těžká břemena (nákup, stěhování atd…). Naopak vhodné jsou pravidelné procházky.