PYELOPLASTIKA

Operace ledvinné pánvičky pro poruchu odtoku moči (roboticky asistovaná pyeloplastika)

Roboticky asistovaná pyeloplastika je výkon k odstranění překážky odtoku moči z ledvinné pánvičky do močovodu, v oblasti takzvané pelviureterální junkce (přechod pánvička-močovod). Při operaci se zvětšená pánvička zmenší a vytne se zúžená část močovodu. V další fázi se upravená ledvinná pánvička s močovodem sešijí dohromady. Jako u ostatních miniinvazivních operací je i zde výhodou přístup k operované oblasti přes malé ranky, šetrná preparace ledvinné pánvičky a močovodu při zvětšeném 3D obrazu a precizní ušití anastomozy mezi ledvinnou pánvičkou a močovodem.

Roboticky asistovanou pyeloplastiku tektéž provádíme u dětských pacientů, od věku 8-10 let, přičemž rozhodující je celkový vzrůst pacienta.

Jak probíhá hospitalizace?

Zpravidla den před operací je nástup do nemocnice a přijetí na lůžko urologické kliniky. Mimo běžné předoperační vyšetření je také nutné vyšetření moči k vyloučení infekce močových cest k hladkému porůběhu rekonstrukční operace. Před operací pacient obdrží glycerínový čípek k vyprázdnění. Od půlnoci je pacient lačný – nejí, nepije, nekouří. V den operace si pacient uzamkne osobní věci do skříňky. V rámci přípravy k anestezii je pacientovi zpravidla na oddělení podán Diazepam (“premedikace”). Na operační sál je odvezen sestrou a předán do péče anesteziologa, kdy po krátkém kontrolním pohovoru následuje vlastní anestezie (uspávání). Po výkonu je pacient předán na dospávací halu na cca 2 hodiny k úplnému probuzení a kontrole po celkové anestezii. Dále je pacient převezen zpět na lůžko urologické kliniky. Během operace je zaveden do močové trubice močový katetr, který se odstraňuje cca za týden po operaci. Na 1-2 dny může být zaveden do dutiny břišní drén. Během operace je také zaveden tzv. DJ stent – vnitřní drenážní hadička jdoucí z ledvinné pánvičky do močového měchýře. Tato slouží k dobrému odtoku moči z ledviny při hojení se přechodu pánvička- močovod. Pokud je již DJ stent přítomen před operací (zaveden pro bolesti v dřívější době), je možná potřeba jej vyměnit den před operačním výkonem, zvláště u stentů zavedených delší dobu v močových cestách. Stent je zpravidla ponechán 4-6 týdnů po operaci, pak je ambulantně odstraněn. Po operaci jsou na břiše zpravidla 4 drobné jizvičky. 5. až 6. pooperační den je pacient propuštěn do domácí péče.