Potíže s předkožkou (fimóza)

Fimóza

Fimóza, neboli zúžení předkožky, je fyziologický (normální) stav. Po narození není možné předkožku přetáhnout u většiny dětí. Výskyt fimózy v pozdějším věku je udáván u chlapců ve věku 6-7 let v 8% a v 16-18 letech v 1%.

Pokud chlapec močí volně, nejsou opakované záněty v moči či předkožkovém vaku, nevzniklo jizvení po násilném přetahování předkožky nebo nedošlo k zaklínění předkožky za žalud, není důvod narušovat přirozený vývoj předkožky. Rodiče i lékaři by měli respektovat postupné uvolňování a rozšiřování předkožky v prvních letech života. V žádném připadě předkožku nepřetahujeme násilím, mohlo by dojít k jejímu poranění a zajizvení.

Léčbu fimózy zahajujeme (nejsou- li komplikace) po 2. – 3. roce života. Začínáme místním podáváním steroidních mastí. Léčba kortikoidovým přípravkem je bezpečná, mast působí pouze v místě aplikace, hladiny hormonů dítěte nejsou nijak ovlivněny. Mast se do kůže předkožky lehce vmasíruje dvakrát denně po dobu 4- 6 týdnů. Po týdnu aplikace masti lze zahájit velmi šetrné, postupné přetahování předkožky. Tuto léčbu by měl zahájit praktický lékař pro děti a dorost.

Do ambulance dětského urologa by měl obvodní lékař odeslat děti se zajizvenou předkožkou nebo po selhání léčby kortikoidovou mastí. Při návštěvě dětského urologa je dítě opětovně vyšetřeno. Ke stanovení diagnózy a rozhodnutí o vhodné léčbě postačuje fyzikální vyšetření penisu. Při vyšetření se lékař soustředí zejména na to, zda je zúžení předkožky primární, vrozené, nebo sekundární po zánětu či po násilném přetahování. Po vyšetření navrhne dětský urolog léčbu. Možnostmi jsou pokračování konzervativní léčby (mast) nebo obřízka (částečná nebo celková).

Od fimózy je nutné rozlišit konglutinace, což jsou slepeniny mezi žaludem a předkožkou. Tyto slepeniny jsou opět normálním nálezem. Vyzráváním povrchu žaludu a vnitřní části předkožky společně s erekcemi penisu dochází asi u 90 % chlapců během prvních 2- 3 let života k uvolnění převážné části přirozeného slepení. Při konglutinacích doporučujeme provádět běžnou hygienu penisu, pokud lze, pak předkožku nenásilně, lehce přetahovat. K léčbě konglutinací přistupujeme pouze při komplikacích, kterými mohou být záněty předkožky nebo infekce močových cest.

Obřízka

Obřízku provádíme pouze v indikovaných případech, tedy pokud je nezbytná. Respektujeme přání rodičů. Obřízka může být částečná nebo úplná (totální).

Při částečné – plastické obřízce odstraňujeme pouze zúženou část předkožky tak, aby její zbývající část kryla žalud a došlo k rozšíření zevního obvodu předkožkového vaku s jeho volným přetažením přes žalud. Současně se rozruší konglutinace, při zkrácené uzdičce se provede její prodloužení a při zúženém ústí močové trubice se provede jeho rozšíření. Při úplné obřízce se odstraní celá předkožka a žalud zůstává trvale obnažený. Úplnou obřízku provádíme nejčastěji při podezření na kožní onemocnění balanitis xerotica obliterans, v tomto případě je obřízka účinnou léčebnou metodou.

Délka hospitalizace je zpravidla 3 dny (1. den přijetí, 2. den operace, 3. den propuštění).

Jako při každém operačním výkonu i při obřízce se mohou vyskytnout komplikace, jejichž výskyt se udává v 0,2 – 3 %. Nejčastější komplikací je krvácení nebo infekce v ráně, méně časté je dodatečné zúžení zevního ústí močové trubice. Po částečné obřízce se může zúžení předkožky vrátit. Důležitá je pooperační péče o penis rodiči. Kontrola urologem po operaci bývá zpravidla do dvou až tří týdnů ke zhodnocení hojení a kosmetického efektu.

Na světě podstoupilo obřízku cca 25-30 % mužů. Mnoho studií neprokázalo vliv obřízky na sexuální život. Naopak po obřízce je sníženo riziko infekce viry HIV a HPV.