Pomočování (inkontinence)

Denní kontinence bývá dosažena mezi 3. až 4. rokem, noční zase mezi 5. až 7. rokem života. Pomočování ve starším věku je považováno za patologické.

Pacienta s pomočováním primárně vyšetřuje praktický lékař. Do ambulance dětského urologa odesílá praktický lékař pacienta v případě, že má při vstupním vyšetření podezření na anatomickou poruchu močového ústrojí, neurologickou poruchu, pokud jsou známky dysfunkčního močení (obtížné močení, přerušovaný močový proud, tlačení při močení, slabý proud moči a pocit neúplného vyprázdnění) nebo při opakujících se infekcích močových.

U nočního pomočování nebo hyperaktivního močového měchýře bez výše popsaných komplikujících faktorů může praktický lékař zahájit léčbu sám. Pokud i přes základní terapii přetrvává noční pomočování déle než 12 měsíců nebo jsou přítomny příznaky hyperaktivního měchýře déle než 3-6 měsíců, je taktéž vhodné předat dítě do specializované ambulance.

Před první kontrolou

Doma před první kontrolou je možné zahájit léčbu pomočování v podobě dodržování režimových opatření. Úprava pitného režimu s pravidelným pitím po menších porcích (ne nárazově), dodržovat pitný režim dopoledne, snížit příjem tekutin k večeru a po 18 hodině již vypít pouze malé množství při žízni. Před spaním vyzvat dítě k vymočení se, ev. při nočním pomočování je možné vzbudit dítě na močení cca 2-3 hodiny po usnutí. Důležité je se vyvarovat se dráždivým nápojům, hlavně na noc (kolové nápoje, čaj atd…). Pokusit se o pestrý jídelníček k odstranění zácpy – omezit smažená jídla, více zeleniny, vlákniny a jogurtů.

První kontrola u dětského urologa

K první kontrole je vhodné donést žádanku od obvodního lékaře, popřípadě dokumentaci o již proběhlé léčbě. Zároveň doporučujeme mít s sebou výsledek vyšetření moči a vyplněný záznam o pití a močení (mikční diář).

Mikční diář by měl být vyplněn za dva dny (nejlépe víkend). Dítě by mělo pít a jíst tak, jak je zvyklé. Do diáře zaznamenáváme časy, kdy dítě pije a množství tekutin, které za den vypije. Ve stejné dny měříme a zapisujeme množství moči při každém močení, spolu se zaznamenáním času, kdy dítě močilo. Důležité je také zaznamenání nočního množství moči. Taktéž zapisujeme úniky moči přes den a/nebo v noci. Pokud dítě na noc nosí plenu, pak ji zvážíme prázdnou a po pomočení a rozdíl zapíšeme do karty.

U dítěte si také všímáme stolice – jak často dítě chodí, jakou má stolice konzistenci (tuhá, vodnatá…), zda dochází ke špinění spodního prádla nebo je- li zácpa.

První návštěva zahrnuje především pohovor o potížích, vyhodnocení mikčního diáře, odhalení špatných návyků při pití, močení nebo potíží se stolicí. Ke kontrole by mělo přijít dítě napité, provádíme při ni tzv. uroflowmetrii, která spočívá ve vymočení se do WC na speciální čidlo zaznamenávající rychlost a množství vymočené moči. Dále je provedeno ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře. Na základě nálezu navrhneme nejvhodnější léčbu. Prvním krokem je úprava režimu v pití, močení a úpravě stravy k odstranění zácpy. Další možností je farmakoterapie, tedy předpis léků. V případě přetrvávajících potíží může urolog doporučit provedení specializovaných vyšetření.

Podrobnější informace k problematice pomočování naleznete na www.nocvsuchu.cz