Nejnovější robot da Vinci slouží ve Fakultní nemocnici Olomouc již pět let. Brzy dostane „kolegu“

30. 5. 2023

Robotické centrum, které pro operaci v urologii, gynekologii, ORL a chirurgii využívá služeb amerického robota da Vinci Xi, funguje ve Fakultní nemocnici Olomouc od září 2009. Letos v dubnu si připomnělo pětileté jubileum od pořízení nejnovější generace robotického systému. Na něm specialisté z olomoucké nemocnice, kteří zde pomáhají lidem nejen z nejbližšího okolí, ale také třeba ze Slovenska či Polska, provedli již téměř 2400 operačních výkonů. Celkově od roku 2009 je to už bezmála pět tisíc operací. A dobrá zpráva říká, že v dohledné době přibude do robotického centra FN Olomouc druhý přístroj, takže se jeho kapacita a výkonnost ještě znásobí.

 

 

Víceramenný laparoskopický operační systém da Vinci simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole, operační pole vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu a prostřednictvím joysticků ovládá nástroje v „rukách" robota. Ty přes vpichy v kůži nebo přes dutinu ústní velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta. Nejnovější generace robota da Vinci s označením Xi je na trhu od roku 2014. Olomoucká fakultní nemocnice jej pořídila v dubnu roku 2018 za zhruba 41 milionů korun z vlastních prostředků. Nový stroj má zdokonalenou telemanipulaci, takže se lépe chirurgovi ovládá, a zásadně zlepšenou optiku, tedy endoskop. Ten nabízí o 20 procent větší zorné pole a má dvojnásobné rozlišení. Chirurg díky tomu vidí lépe a přesněji. A pomocí vylepšené operační části je snadnější i přístup trokary (ostrého chirurgického nástroje sloužícího k vytváření přístupu do tělních dutin), díky čemuž se operatér k pacientovi lépe dostane a pronikne do větší hloubky, protože jej nelimituje délka nástroje. Tím stroj také reflektuje nárůst obezity u populace nejen v České republice. Další výhodou nové generace robota da Vinci je vylepšená koagulace (stavění krvácejících cév). Minimalizují se tak jakákoliv rizika poškození a operace se stává ještě bezpečnější. Model Xi navíc disponuje také novým navigačním systémem a možností unikátní synchronizace se speciálním operačním stolem.

„Je nepochybné, že u řady operačních výkonů patří budoucnost robotické chirurgii. I proto nás těší, že se stále rozšiřuje počet oborů, které se do operací na robotovi aktivně zapojují, mnohdy jako jedni z prvních v celé České republice či dokonce Evropě. Naše nemocnice tento trend podporuje, proto v současné době připravujeme nákup druhého robota da Vinci Xi, jenž významným způsobem navýší kapacitu našeho robotického centra a umožní tak přístup k robotické operativě i dalším zájemcům, jejichž odbornost to umožňuje,“ kvituje připravovanou investici ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Nejčastějšími uživateli robotického systému jsou po celou dobu jeho provozu odborníci z Urologické kliniky. Během loňského roku realizovali 356 z celkových 528 provedených operací. „Nejvíce provádíme operace prostaty a ledvin pro jejich nádorová onemocnění. V posledních dvou letech jsme rozšířili spektrum zákroků o další, které byly dříve operovány z otevřených přístupů. Jedná se o plastiky močovodů, odstraňování břišních metastáz při nádorech varlat, odstraňování postižených nadledvin. Začali jsme nabízet i odstranění močového měchýře s pokročilým nádorovým onemocněním a jeho náhradu ze střevního segmentu, což patří mezi nejsložitější urologické operace vůbec. Jako první tuzemské pracoviště jsme provedli odběr ledviny pro transplantační účely od žijícího dárce. V následujícím roce čekáme výrazné zvýšení počtu operovaných pacientů v souvislosti s plánovaným rozšířením seznamu typů robotických operací hrazených z veřejného pojištění, “ zmiňuje přednosta Urologické kliniky FN Olomouc MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.

Druhý nejvyšší počet výkonů v robotickém centru (111 v roce 2022) představují operace gynekologické. „Naše klinika se do programu robotické chirurgie zapojila od jeho samotného počátku v této nemocnici. První operace karcinomu endometria byla provedena už v září 2009. Od té doby jsme provedli více než sedm set robotických gynekologických výkonů, což je nejvíce v celé České republice a současně máme v tuzemsku největší spektrum těchto prováděných výkonů. Největší zastoupení mají operace gynekologických zhoubných nádorů. Operujeme ale roboticky i pacientky s endometriózou, se sestupem pánevních orgánů, s myomy, velmi velkými dělohami a také pacientky s poruchami plodnosti. Unikátem u nás je soubor devíti robotických abdominálních cerkláží u žen, které nemohou donosit těhotenství do porodu. Výsledkem je osm porozených dětí, z toho v jednom případě dvojčata. V roce 2018 jsme se stali evropským tréninkovým centrem robotické chirurgie pro výcvik operatérů z Česka, Slovenska, Polska, Německa a Rakouska. Jako jediné centrum robotické gynekologické chirurgie ve střední a východní Evropě se podílíme na mezinárodní randomizované prospektivní studii RACC, která by měla zásadním způsobem přehodnotit místo robotické chirurgie v léčbě karcinomu hrdla děložního,“ popisuje úspěchy svého týmu přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

K urologům a gynekologům se v roce 2019 prvními operacemi na robotovi přidali také specialisté z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc. „Naše nemocnice tak byla první z velkých pracovišť u nás, kde se léčí významné počty pacientů s nádory hlavy a krku. Robotický systém se využívá k odstranění zhoubných nádorů v případech, kdy umístění rakoviny vyžaduje k jeho radikálnímu odstranění velké řezy zevně na krku a v některých případech i protnutí dolní čelisti. Zatímco při tradičních postupech trvá hospitalizace deset až čtrnáct dnů, u robotické operace odcházejí onkologičtí pacienti po čtyřech až sedmi dnech domů. Zákrok je navíc šetrnější, přináší s sebou méně komplikací, lepší hojení a rychlejší rekonvalescenci. Z pohledu pacientů je velmi významné, že se díky robotovi vyhnou provedení tracheostomie, lidově nazývané slavík. Dále nezanedbatelná část pacientů nemusí po výkonu absolvovat agresivní ozáření a chemoterapii,“ shrnuje přednosta ORL kliniky doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D., jehož tým využil robotického centra k operacím u více než padesáti pacientů a tento počet stále narůstá. Jenom v minulém roce odoperovali olomoučtí ORL specialisté 22 případů pomocí robota.

Trojicí v rámci České republiky unikátních výkonů na slinivce břišní zahájili v listopadu loňského roku specialisté z I. chirurgické kliniky FN Olomouc jako jedni z prvních v tuzemsku program robotické chirurgie slinivky břišní. „Chirurgické výkony na slinivce představují velmi komplexní zásah do integrity nemocného. Z anatomické a funkční podstaty problematiky nemocí slinivky břišní vyplývá, že jakýkoliv konvenční operační přístup je spojen s velkým operačním stresem a reakcí organismu na něj. Přes veškerá opatření generují tyto operace bolesti, pooperační omezení funkcí zažívacího traktu, dýchacích funkcí, pohybových funkcí a tak dále. Robotický systém nejen v problematice chirurgie slinivky břišní umožňuje významně méně extenzivní přístup k operovanému orgánu a samotný zásah na něm je podstatně přesnější díky detailnímu zobrazení operovaných struktur a též eliminací nežádoucích důsledků nedokonalostí jemné motoriky operatéra,“ popisuje primář I. chirurgické kliniky doc. MUDr. Martin Loveček, Ph.D.