FN Olomouc nabízí v rámci Movemberu bezplatné vyšetření PSA

11. 11. 2022

Prevence – klíčový pomocník lékařů v potírání zdravotních hrozeb. Nejinak je tomu v případě rakoviny prostaty. Obávanému onemocnění lze předcházet pravidelnými a včasnými preventivními prohlídkami. Fakultní nemocnice Olomouc nabízí zájemcům ve dnech 22. – 24. 11. 2022 bezplatné vyšetření PSA, tedy markeru, který v některých případech může indikovat onemocnění prostaty. Největší zdravotnické zařízení na střední Moravě se tak připojuje k tradiční akci Movember, která každoročně v listopadu upozorňuje na nebezpečí karcinomu prostaty a varlat coby nejčastějšího nádorového onemocnění v mužské populaci.

  • Lékařky a lékaři Urologické kliniky: Chlapi, je Movember! Zajděte na vyšetření! | Knírek, odkazující k listopadové charitativní akci Movember, si nechávají narůst i lékaři Urologické kliniky FN Olomouc (zleva) Milan Král, František Hruška, Pavel Žemla Jan Šarapatka. Všem mužům, kteří se rozhodnou zajít na preventivní vyšetření, vyjadřují podporu i jejich kolegyně (zleva) Veronika Lounová, Natalia Wiesner a Šárka Kudláčková.

 

Nejvíce rizikovým faktorem pro vznik karcinomu prostaty je věk. U mužů ve věku 60 – 70 let je až třicetiprocentní pravděpodobnost, že touto chorobou onemocní. „Proto je nesmírně důležité, aby se po čtyřicátém roce věku nechali vyšetřit všichni ti, u kterých se v rodině vyskytuje karcinom prostaty, nebo mají prokázanou genetickou mutaci BRCA 2. Po padesátce pak bez výjimek každý muž,“ upozorňuje přednosta Urologické kliniky FN Olomouc MUDr. Igor Hartmann, Ph.D. Absolvování preventivních prohlídek by podle něj mělo být běžnou součástí života každého člověka, i když se cítí fit a nemá pocit, že má jakékoli zdravotní obtíže. „U karcinomu prostaty je znepokojující fakt, že onemocnění se ve většině případů rozvíjí, aniž by si muži povšimli symptomů již v raném stádiu,“ poznamenává primář Urologické kliniky doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU.

Fakultní nemocnice proto ve dnech 22. – 24. 11. 2022 v čase vždy 8 - 16 hodin ve spolupráci se společností Beckmann Coulter nabídne mužům starším 40-ti let screeningové laboratorní vyšetření PSA (prostatický specifický antigen), které pomáhá v bližší diagnostice prostaty, zejména při odlišení původu zbytnění prostaty. Při vyšetření PSA je odebrána krev ze žíly. Zájemci se mohou dostavit v jednom z termínů do odběrové místnosti Oddělení klinické biochemie (budova I), kde jim bude odebrán krevní vzorek. Výsledky laboratorního vyšetření budou lékaři z Urologické kliniky posuzovat individuálně v kontextu celkové anamnézy pacienta, jímž v horizontu dvou týdnů sdělí návrh dalšího postupu. Pokud to bude žádoucí, bude jim nabídnut rovnou termín dalšího vyšetření.

Preventivní prohlídky podporované kampaní Movember mají podle Igora Hartmanna něj pro včasné odhalení nemoci stěžejní význam. „Pokud se karcinom prostaty podaří odhalit včas, tedy před tím, než zhoubný nádor metastázuje, je nadějí na úplné uzdravení pacienta prostatektomie, neboli operační odstranění napadené prostaty,“ vysvětluje urolog. Ve FN Olomouc se k tomuto výkonu využívá americký robotický systém da Vinci Xi. „Od roku 2009 jsme provedli 2731 takových operací. Alternativou chirurgického postupu je radioterapie. Onkologická klinika FN Olomouc využívá od loňského roku k ozařování zhoubných nádorových onemocnění tři nové lineární urychlovače.

Zásady před vyšetřením PSA

  • Před odběrem zvažte, zda u vás nenastala některá okolnost, která by mohla vyšetření ovlivnit a zkreslit jeho výsledky:
  • V posledních dvou dnech před odběrem jste byl vyšetřen per rectum u lékaře (manuální či endoskopické vyšetření konečníku u lékaře).
  • V posledních dvou týdnech před odběrem jste prodělal punkci (biopsii) prostaty.
  • Trpíte zácpou.
  • V posledních dvou dnech došlo k masáži prostaty, např. při sexuálním styku.
  • V den vyšetření nebo dva dny před ním jste jel na kole.

Pokud na některou otázku odpovíte ANO, vyšetření PSA bude velmi pravděpodobně ovlivněno! Proto doporučujeme vyšetření odložit a dostavit se k odběru po uplynutí časového intervalu nebo úpravě potíží.

Další informace na https://objednejse.muziprotirakovine.cz/.