Da Vinciho jubileum. Odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc provedli třítisící robotickou operaci

26. 2. 2020

Od září 2009 slouží pacientům a lékařům Fakultní nemocnice Olomouc robotické centrum. Specialisté, kteří zde pomáhají lidem nejen z nejbližšího okolí, ale také třeba ze Slovenska či Polska, mají v současnosti pro urologické a gynekologické operace a nově též operace hlavy a krku k dispozici nejnovější generaci amerického robotického systému da Vinci Xi. S ním na sklonku minulého roku dosáhli pozoruhodného jubilea, když uskutečnili v robotickém centru již třítisící operaci.

Zhruba 85 procent všech operací na robotovi da Vinci provedli v uplynulých deseti letech v olomoucké fakultní nemocnici odborníci z Urologické kliniky. Valnou část ostatních zákroků obstarali jejich kolegové z Porodnicko-gynekologické kliniky. Do roku 2013 operovali na robotickém systému v necelých čtyřiceti případech olomoučtí chirurgové, od loňského roku se přidali s osmi zákroky lékaři z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.

Podle přednosty Urologické kliniky FN Olomouc prof. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D. posunul vznik robotického centra před deseti lety jeho obor zásadním způsobem dopředu. „Po dvou letech získávání zkušeností jsme postupně přestali operovat prostaty otevřeně,“ zmiňuje profesor Študent, jenž si uvědomuje, že provoz supermoderního medicínského pracoviště znamená vedle podstatného zkvalitnění poskytované péče také nezanedbatelnou ekonomickou zátěž pro nemocnici. „Máme k dispozici nejmodernější generaci robota da Vinci na světě a jedná se o opravdu drahou technologii. K tomu je potřeba připočíst špičkový personál, jenž své zkušenosti získává na certifikovaných školeních například v Belgii nebo Francii. Přirovnal bych to třeba k podobně přísnému výcviku, jakým procházejí piloti Boeingů,“ popisuje přednosta kliniky.

Kýženou protiváhou velkých nákladů je vysoká efektivita olomouckého robotického centra. „V celé Evropské unii se průměrný roční počet operací na jednom robotovi pohybuje kolem čísla 200. U nás je to přes 400 výkonů ročně! Vyžaduje to velké nároky na logistiku, odměnou je nám však dvakrát zkušenější personál než na renomovaných soukromých klinikách. A také to, že jsme světově jedno z pěti pracovišť, která jsou citována v odborných společnostech jako hlavní autority. To má samozřejmě svůj ohlas, jen vloni jsme operovali patnáct samoplátců z Polska a Slovenska, kteří si nás sami našli a přišli k nám,“ vyzdvihuje Vladimír Študent.

Nejčastější operací, která se na olomouckém robotu da Vinci Xi provádí, je radikální prostatektomie (chirurgické odstranění celé prostaty zejména v případě její rakoviny). V posledních letech se jich v největším zdravotnickém zařízení na střední Moravě uskuteční více než 300 za rok. „Ve zhruba třetině případů přitom operujeme agresivnější nádory, a přesto v horizontu pěti let evidujeme 95procentní přežití bez biochemické recidivy. Z dalších početně významnějších operací bych zmínil odstranění nádoru z ledviny při jejím ušetření, přičemž je třeba říct, že v České republice je nejvyšší počet zachycených nádorů ledvin na světě vůbec. Ke spíše méně častým, ale o to speciálnějším výkonům patří odstranění metastázou postižených uzlin u karcinomu varlete, což se jinde v Evropě nedělá. Všechny tyto operace vyžadují precizní zručnost a perfektní znalost anatomie,“ dodává prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. a doplňuje, že olomoucká urologická klinika byla jako jediné tuzemské pracoviště z těch, která splňují nároky na počet a kvalitu operací, přizvána k účasti na prestižní mezinárodní studii hodnocení kvality života pacientů po robotickém odstranění ledvinných nádorů.

K urologům a gynekologům se vloni prvními osmi operacemi na robotovi přidali také specialisté z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Olomouc. „Takové výkony se ve světě dělají už mnoho let. V Česku s robotickými výkony začali kolegové v Ústí nad Labem. Naše nemocnice je první z velkých pracovišť, kde se léčí větší počty pacientů s nádory hlavy a krku,“ shrnuje přednosta kliniky doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

Také jeho pracoviště využívá robotický systém k odstranění rakovinových nádorů. „A to v případech, kdy umístění nádoru vyžaduje k jeho radikálnímu odstranění velké řezy zevně na krku a v některých případech i protnutí dolní čelisti. Zatímco při tradičních postupech trvá hospitalizace deset až čtrnáct dnů, u robotické operace odcházejí onkologičtí pacienti po čtyřech až sedmi dnech domů. Zákrok je navíc šetrnější, přináší s sebou méně komplikací, lepší hojení a rychlejší rekonvalescenci. Navíc se díky robotovi pacienti vyhnou provedení tracheostomie, lidově nazývané slavík. Dále většina pacientů nemusí po výkonu absolvovat agresivní ozáření a chemoterapii,“ popisuje výhody robotických operací v ORL docent Salzman, jenž operacemi na robotovi navazuje na jeho pracovištěm již úspěšně prováděné moderní miniinvazivní přístupy u operací uší.

Víceramenný laparoskopický operační systém da Vinci simuluje pohyby lidských rukou v těle pacienta. Lékař sedí u ovládací konzole, operační pole vidí pomocí stereoskopického zobrazovacího kanálu a prostřednictvím joysticků ovládá nástroje v „rukách" robota. Ty přes vpichy v kůži nebo přes dutinu ústní velmi precizně provádějí vlastní výkon v těle pacienta. Nejnovější generace robota da Vinci s označením Xi je na trhu od roku 2014. Olomoucká fakultní nemocnice jej pořídila předloni v dubnu za zhruba 41 milionů korun z vlastních prostředků. Nový stroj má zdokonalenou telemanipulaci, takže se lépe chirurgovi ovládá, a zásadně zlepšenou optiku, tedy endoskop. Ten nabízí o 20 procent větší zorné pole a má dvojnásobné rozlišení. Chirurg díky tomu vidí lépe a přesněji. A pomocí vylepšené operační části je snadnější i přístup trokary (ostrého chirurgického nástroje sloužícího k vytváření přístupu do tělních dutin), díky čemuž se operatér k pacientovi lépe dostane a pronikne do větší hloubky, protože jej nelimituje délka nástroje. Tím stroj také reflektuje nárůst obezity u populace nejen v České republice. Další výhodou nové generace robota da Vinci je vylepšená koagulace (stavění krvácejících cév). Minimalizují se tak jakákoliv rizika poškození a operace se stává ještě bezpečnější. Model Xi navíc disponuje také novým navigačním systémem a možností unikátní synchronizace se speciálním operačním stolem.

Předloni bylo při olomoucké Porodnicko-gynekologické klinice zřízeno první školicí pracoviště pro robotickou chirurgii v gynekologii pro střední a východní Evropu.