Bezplatné vyšetření PSA v rámci kampaně Movember využilo na 350 mužů

7. 12. 2022

Movember má smysl! Že kampaň upozorňující na důležitost prevence vyšetření rakoviny prostaty a dalších mužských onemocnění přináší výsledky, dokazuje i statistika bezplatného preventivního vyšetření PSA, které zájemcům na konci listopadu nabídla Fakultní nemocnice Olomouc.

Z bezmála 350 mužů, kteří nabídku využili, byla hodnota PSA u jednoho respondenta natolik vysoká a pro diagnózu jasná, že byl objednán k přednostnímu vyšetření. U dalších tří mužů byla hodnota PSA v rozmezí, které si žádá detailnější vyšetření a biopsii prostaty. „Výsledek u dalších dvaatřiceti mužů sice nebyl tak průkazný, ale pozveme si je k vyšetření v odpolední ambulanci. Ostatní zájemce s nízkým PSA jsme telefonicky kontaktovali a doporučili jim další odběr PSA za rok nebo více,“ konstatoval přednosta Urologické kliniky FN Olomouc MUDr. Igor Hartman, Ph.D.

Prevence je klíčový pomocník lékařů v potírání zdravotních hrozeb a v případě rakoviny prostaty tomu není jinak. „Pokud se karcinom prostaty podaří odhalit včas, tedy před tím, než zhoubný nádor metastázuje, je nadějí na úplné uzdravení pacienta prostatektomie, neboli operační odstranění napadené prostaty,“ ubezpečuje Igor Hartman. Po čtyřicítce by se podle něj měli nechat vyšetřit všichni ti, u kterých se v rodině vyskytuje karcinom prostaty, nebo mají prokázanou genetickou mutaci BRCA 2. „Po padesátce pak bez výjimek každý muž,“ zdůrazňuje přednosta Urologické kliniky.

Prevence je důležitá nejen v listopadu, nýbrž celoročně, a to i bez zjevných příznaků. Nezapomínejte na to!