Čeština English Polski

Nefrektomia oszczędzająca

Usunięcie nowotworu nerki (nefrektomia oszczędzająca z wykorzystaniem robota)

W celu zoperowania nowotworu nerek można zastosować metodę otwartą lub małoinwazyjną. W przypadku większych guzów konieczne jest usunięcie całej nerki, u mniejszych podejmuje się próbę wykonania zabiegu częściowego, tzn. usunięcia wyłącznie tej części nerki, która jest dotknięta nowotworem. Lekarz decyduje o typie operacji przede wszystkim na podstawie wielkości i lokalizacji nowotworu. Chirurgia robotowa, dzięki dobremu obrazowaniu tkanek i dokładności ruchu, umożliwia usunięcie samego guza z niewielką częścią zdrowej nerki, przy czym w maksymalnym stopniu chroniona jest zdrowa tkanka.

Jak przebiega hospitalizacja?

Zazwyczaj dzień przed operacją następuje przyjęcie pacjenta do szpitala na salę Kliniki Urologicznej. Przed operacją pacjent otrzymuje glicerynowy czopek w celu wypróżnienia. Od północy pacjent jest na czczo – nie je, nie pije, nie pali. W dniu operacji pacjent zamyka swoje rzeczy osobiste w szafce. W ramach przygotowania do znieczulenia zazwyczaj podaje się pacjentowi Diazepam („premedykacja”). Pielęgniarka odwozi pacjenta na salę operacyjną, gdzie zostaje on przekazany pod opiekę anestezjologa; po krótkim wywiadzie kontrolnym następuje znieczulenie ogólne. Po operacji pacjent przewieziony zostaje na ok. 2 godziny na salę wybudzeń, gdzie przebywa aż do pełnego odzyskania świadomości oraz gdzie przeprowadzana jest kontrola po znieczuleniu ogólnym, lub przez jeden dzień poddawany jest obserwacji na oddziale intensywnej opieki. Następnie pacjent przewożony jest z powrotem na salę chorych Kliniki Urologicznej. Podczas operacji do przewodu moczowego wprowadzony zostaje cewnik, który usuwany jest 1. lub 2. dnia po operacji. Do jamy brzusznej wprowadza się dren na 1-3 dni. Po operacji na brzuchu zostają zazwyczaj 4 niewielkie blizny. Od 4. do 6. dnia po operacji pacjent zostaje wypuszczony do domu, już bez „rurek”. Należy zdawać sobie sprawę z tego, iż usunięta została część nerki, czyli silnie ukrwionego organu. W celu niedopuszczenia do zranienia po operacji należy bezwzględnie wystrzegać się nadwerężania organizmu przez jeden miesiąc po operacji – nie podnosić ciężkich przedmiotów (zakupy, przeprowadzki itp.). Zalecane są za to regularne spacery.

© Copyright Fakultní nemocnice Olomouc 2021. All Rights Reserved. Prohlášení o použití cookies.